Η συγγενής ανωμαλία στο αυτί που αφορά συχνότερα αγόρια – Ποια είναι η κατάλληλη ηλικία για τη χειρουργική αποκατάσταση

Date:

Η συγγενής ανωμαλία στο αυτί που αφορά συχνότερα αγόρια – Ποια είναι η κατάλληλη ηλικία για τη χειρουργική αποκατάσταση

ΠΑΙΔΙ

Η κ. Όλγα Καξίρα, Πλαστικός Χειρουργός και Επιστημονικός Συνεργάτης ΜΗΤΕΡΑ, μιλά για τη μικρωτία, μια συγγενή ανωμαλία που εμφανίζεται στο πτερύγιο του αυτιού και πιθανώς σχετίζεται με τον διαβήτη στην εγκυμοσύνη ή τη συστηματική κατανάλωση αλκοόλ και τη λήψη ορισμένων φαρμάκων

-

*Γράφει η Όλγα Καξίρα, Πλαστικός Χειρουργός, Επιστημονικός Συνεργάτης ΜΗΤΕΡΑ

Ο όρος μικρωτία αναφέρεται σε περιπτώσεις όπου η διαμόρφωση του πτερυγίου του αυτιού διαταράσσεται, με αποτέλεσμα να σημειώνεται μείωση του μεγέθους του πτερυγίου, αλλοίωση της εικόνας των επιμέρους χαρακτηριστικών του, ή ακόμα και πλήρης απουσία αυτού. Όλα τα παραπάνω σχετίζονται με δυσπλασία ή απλασία του χόνδρινου σκελετού του αυτιού, αλλά όχι με το δέρμα που περιβάλλει τον σκελετό, το οποίο είναι κατά κανόνα φυσιολογικό.

Η μικρωτία συγκαταλέγεται στις συγγενείς ανωμαλίες, δηλαδή στις ανωμαλίες που προκαλούνται στο έμβρυο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, με την επίπτωσή της να υπολογίζεται σε 1 / 5.000–10.000 γεννήσεις. Αφορά πιο συχνά στα αγόρια και στο δεξί πτερύγιο, σπανιότερα δε και στα δύο αυτιά. Θεωρείται αγνώστου αιτιολογίας, αν και εικάζεται ότι μπορεί να εμφανίζεται όταν η έγκυος πάσχει από σακχαρώδη διαβήτη, ή επί συστηματικής κατανάλωσης αλκοόλ και λήψης ορισμένων φαρμάκων. Μολονότι ενδέχεται να εκδηλώνεται σε μέλη της ίδιας οικογένειας, στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων η πάθηση δεν είναι κληρονομική.

Η διάγνωση της μικρωτίας τίθεται κάποιες φορές κατά την κύηση, στο πλαίσιο των υπερηχογραφημάτων στα οποία υποβάλλεται περιοδικά η μητέρα· συνηθέστερα, όμως, αναγνωρίζεται κατά τη γέννηση του μωρού, κυρίως ως μεμονωμένη διαταραχή. Ενίοτε πάντως, διαπιστώνονται και άλλες ανωμαλίες, όπως στένωση ή ατρησία του έξω ακουστικού πόρου, μειωμένη λειτουργικότητα του προσωπικού νεύρου, σχιστία χείλους και υπερώας, προβλήματα από το ουροποιητικό σύστημα ή την καρδιά κ.ά. Επίσης, μικρωτία εμφανίζεται και σε πιο σύνθετες παθολογικές καταστάσεις, με πιο χαρακτηριστικές την κρανιοπροσωπική μικροσωμία, το σύνδρομο Treacher Collins και το σύνδρομο Goldenhar.

Η αντιμετώπιση της μικρωτίας είναι χειρουργική και συνίσταται στη δημιουργία νέου πτερυγίου αυτιού. Τούτο επιτυγχάνεται κατόπιν λήψης τμημάτων χόνδρων από τις πλευρές του θώρακα του παιδιού, τα οποία, αφού διαμορφωθούν σύμφωνα με τις ανατομικές ιδιαιτερότητες του υγιούς πτερυγίου, εισάγονται ως ενιαίος χόνδρινος σκελετός κάτω από το δέρμα της περιοχής του δύσμορφου ή απλαστικού πτερυγίου. Παράλληλα, ο αρχικός δυσπλαστικός σκελετός αφαιρείται(εφόσον υπάρχει).

Ως καταλληλότερη περίοδος για να χειρουργηθεί το παιδί, θεωρείται εκείνη κατά την οποία βρίσκεται σε ηλικία μεγαλύτερη των 6 ετών. Οι λόγοι που επιβάλλουν αναμονή μέχρι τότε, έχουν ως ακολούθως:

 • Πρώτον, ο θώρακας του παιδιού έχει αναπτυχθεί επαρκώς, οπότε η ποιότητα και ποσότητα των χόνδρων που λαμβάνονται είναι ικανοποιητικές.
 • Δεύτερον, το υγιές αυτί έχει ολοκληρώσει, σχεδόν, την ανάπτυξή του, οπότε συνιστά ασφαλή οδηγό ώστε να δοθεί το σωστό μέγεθος στο νέο πτερύγιο.
 • Τρίτον, το παιδί είναι πλέον σε θέση να εκφέρει τη δική του άποψη σε ό,τι αφορά στη διαχείριση του προβλήματός του, κάτι που έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι όποιες θεραπευτικές παρεμβάσεις είναι καλό να συμβαδίζουν με την επιθυμία του ασθενούς.

Με βάση τη διεθνή πρακτική, η αποκατάσταση της μικρωτίας περιλαμβάνει δύο, κατά κανόνα, χειρουργικές επεμβάσεις.Έτσι, στην πρώτη επέμβαση πραγματοποιούνται τα παρακάτω:

 • Λήψη χόνδρων από τις πλευρές του ενός ημιθωρακίου, συνήθως του σύστοιχου με τη μικρωτία.
 • Διαμόρφωση τρισδιάστατου σκελετού από τους χόνδρους που λήφθηκαν, με τρόπο πουτα ανατομικά του χαρακτηριστικά να μοιάζουν με εκείνα του υγιούς πτερυγίου (Εικόνες 1, 2).

Εικ. 1, 2. Σχηματική απεικόνιση διαμόρφωσης χόνδρινου σκελετού, σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του υγιούς πτερυγίου.

 • Αποθήκευση των χόνδρων που περισσεύουν, κάτω από το δέρμα της κοιλιακής χώρας, για χρήση τους στο επόμενο χειρουργείο.
 • Κινητοποίηση του δέρματος στην περιοχή της μικρωτίας και αφαίρεση του τυχόν υπάρχοντος δυσπλαστικού σκελετού, προκειμένου να δημιουργηθεί κοιλότητα ικανή να χωρέσει τονσκελετό που κατασκευάσθηκε.
 • Εισαγωγή του νέου σκελετού στη διαμορφωθείσα κοιλότητα.
 • Εφαρμογήαρνητικής πίεσης στην κοιλότητα, με τη βοήθεια της οποίαςτο δέρμαέρχεται σε πλήρη επαφή με τον σκελετό και προσαρμόζεταιστις καμπυλότητες της ανάγλυφης επιφάνειάς του (Εικόνες 3, 4).

Εικ. 3, 4. Δεξιά μικρωτία και αποτέλεσμα αμέσως μετά την τοποθέτηση του χόνδρινου σκελετού κάτω από το δέρμα και την εφαρμογή αρνητικής πίεσης.

Μετά το πέρας της πρώτης επέμβασης, το νέο πτερύγιο παραμένει προσκολλημένο στο πλάγιο μέρος της κεφαλής για 6 μήνες ή περισσότερο, μέχρι να ολοκληρωθεί η επούλωση. Ακολούθως πραγματοποιείται η δεύτερη επέμβαση, η οποία αφορά στα εξής:

 • Μερική αποκόλληση του πτερυγίου από το πλάγιο της κεφαλής.
 • Τοποθέτηση τεμαχίου χόνδρου στην οπίσθια επιφάνεια του σκελετού, το οποίο λαμβάνεται από τους χόνδρους που έχουν αποθηκευθεί στην κοιλιά. Το συγκεκριμένο τεμάχιο λειτουργεί σαν σφήνα που διατηρεί την προβολή του πτερυγίου στην επιθυμητή απόσταση από την κεφαλή, ώστε να έρχεται σε συμμετρία με το υγιές πτερύγιο της άλλης πλευράς (Εικόνες 5, 6).

Εικ. 5, 6. Δεξιά κρανιοπροσωπική μικροσωμία και αποτέλεσμα στα 10 χρόνια μετά την αποκατάσταση του δύσμορφου πτερυγίου.

 • Κάλυψη της οπίσθιας επιφάνειας του νέου πτερυγίου με δερματικό μόσχευμα.

Η χειρουργική διαχείριση της μικρωτίας εξατομικεύεται ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της κάθε περίπτωσης και τα αποτελέσματα μπορεί να είναι πολύ ικανοποιητικά, υπό την προϋπόθεση ότι την αποκατάσταση πραγματοποιεί κατάλληλα εκπαιδευμένος πλαστικός χειρουργός. Κατ’ αυτόν τον τρόπο βελτιώνεται όχι μόνο η αισθητική του παιδιού, αλλά και η ψυχολογία του, κυρίως κατά την κρίσιμη περίοδο ένταξης και κοινωνικοποίησής του στο σχολικό περιβάλλον.

Διαβάστε επίσης:

Δυσμορφίες και «πεταχτά» αφτιά: Όλα όσα καλύπτει το συμβόλαιο υγείας

Σχιστίες χείλους, φατνίου, υπερώας: Ποια προβλήματα προκαλεί – Οι πρωτοποριακές θεραπείες ανά ηλικία

Πρωτοποριακή θεραπεία χάρισε την ακοή σε κωφό κοριτσάκι – Η μικρή Opal λέει ήδη τις πρώτες της λέξεις

[penci_related_posts title=”ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ:” number=”8″ style=”grid” align=”none” displayby=”cat” orderby=”random”]

Share post:

Subscribe

Popular

More like this
Related

Επέτειος 10 χρόνων για Καγιά-Κρασσά και θυμόμαστε το iconic bridal dress που φόρεσε ως νύφη η Βίκυ!

Αν υπάρχει κάτι που κάνει τη Βίκυ Καγιά να ξεχωρίζει στο πέρασμα των χρόνων πέρα από τη φυσική ομορφιά της, είναι σίγουρα η υψηλή αίσθηση του στυλ που έχει

Κωνσταντίνος Μουσούλης: Η συγγραφή ήρθε ως αποτέλεσμα της αγάπης μου για τη μυθοπλασία

Για το πώς προέκυψε η συγγραφή αλλά και για το νέο του βιβλίο, «Το προφίλ της Αν-Μαρί», στο οποίο μας μεταφέρει στη «ζούγκλα» των social media, μίλησε σε πρόσφα

H Δέσποινα Βανδή ακύρωσε συναυλία στην Τουρκία γιατί οι διοργανωτές ανήρτησαν αφίσα του Ατατούρκ

«Θέλησαν να δώσουν πολιτικό χαρακτήρα στη συναυλία» εξήγησε η τραγουδίστρια με ανάρτηση στο Instagram - Οι αντιδράσεις των Τούρκων

Λένα Παπαληγούρα: Δεν ξέρω αν η κοινωνία είναι έτοιμη να στηρίξει τις γυναίκες που απαντούν και γι’ αυτό βλέπουμε γυναικοκτονίες

Λένα Παπαληγούρα: Δεν ξέρω αν η κοινωνία είναι έτοιμη να στηρίξει τις γυναίκες που απαντούν και γι' αυτό βλέπουμε γυναικοκτονίες Λένα Παπαληγούρα: Δεν ξέρω αν η κοινωνία είναι έτοιμη να στηρίξει τις γυναίκες που απαντούν και γι' αυτό βλέπουμε γυναικοκτονίες «Νομίζω το να ζεις όντας γυναίκα στην Ελλάδα πόσο μάλλον στην Αθήνα του σήμερα είναι

Ναταλία Δραγούμη: Ποζάρει με μπικίνι και κόβει την ανάσα με τις αναλογίες της

Ναταλία Δραγούμη: Ποζάρει με μπικίνι και κόβει την ανάσα με τις αναλογίες της Τετάρτη, 17.7.2024, 23:19 Zappit@ZAPPIT_ Η Ναταλία Δραγούμη στις διακοπές της. Ξέγνοιαστες στιγμές περνά η Ναταλία Δραγούμη, η οποία άφησε για λίγο πίσω της τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, για να κάνει τις απαραίτητες διακοπές της. Η εντυπωσιακή ηθοποιός δημοσίευσε μία σειρά φωτογραφιών στο

Κατερίνα Παπουτσάκη: “Είχα φοβερό πόνο στην κοιλιά, δεν περνούσε με ό,τι φάρμακο και αν έπαιρνα από τον γιατρό”

Η Κατερίνα Παπουτσάκη ήταν καλεσμένη στη διαδικτυακή εκπομπή της Μαρίας Σολωμού και μίλησε για την περίοδο που είχε υποδυθεί την Αλίκη

Τι λέει η Δέσποινα Βανδή για την άρνησή της να τραγουδήσει στη Σμύρνη και τα σχόλια στο X

Η απόφαση της Δέσποινας Βανδής να μην εμφανιστεί στη σκηνή σε προγραμματισμένη συναυλία στο Τσεσμέ της Σμύρνης προκάλεσε αντιδράσεις στην Τουρκία. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η ελληνίδα τραγουδίστρια ζήτησε να κατέβει η τουρκική σημαία και η αφίσα του Κεμάλ Ατατούρκ από χώρο της εκδήλωσης του Τουρκικού Ιδρύματος Παιδείας (TEV), του οποίου ήταν καλεσμένη. Το αίτημα

Για ποιους λέει η Κατερίνα Καραβάτου: «Ίσως να μην ξέρουν το μέγεθος των δυσκολιών που έχω περάσει»;

Η Κατερίνα Καραβάτου σε συνέντευξή της μιλάει για όλα εκείνα που ξέρουμε αλλά και δεν γνωρίζουμε για την ίδια...

Κέβιν Κόστνερ: Με ενδιέφερε να δείξω τη θέση των γυναικών στην Αγρια Δύση

Με αφορμή τον «Ορίζοντα», που έχει τη στόφα του παλιού, παραδοσιακού γουέστερν, από αυτά που σπανίως γυρίζονται πλέον και συγχρόνως τονίζει τον ρόλο που έπαιξαν οι γυναίκες στα δύσκολα εκείνα χρόνια, ο Κόστνερ ανέπτυξε τη φιλοσοφία του ως δημιουργού του κινηματογράφου μιλώντας στο «Βήμα». Κάθεστε στην καρέκλα του σκηνοθέτη μετά από 20 και παραπάνω χρόνια.

Έλενα Τσαγκρινού: Βρίσκομαι καθημερινά στο κρεβάτι για ώρες, μου απομένουν πολύ λίγες μέρες μέχρι να γεννήσω

Ώστε να αποφύγω απρόοπτες «συσπάσεις» συνήθως κοιμάμαι, αναφέρει η τραγουδίστρια

Τόρι Σπέλινγκ για Σάνεν Ντόχερτι: Κάναμε η μία την άλλη να γελάει μέχρι δακρύων

Τόρι Σπέλινγκ για Σάνεν Ντόχερτι: Κάναμε η μία την άλλη να γελάει μέχρι δακρύων Τόρι Σπέλινγκ για Σάνεν Ντόχερτι: Κάναμε η μία την άλλη να γελάει μέχρι δακρύων Η ηθοποιός μοιράστηκε δύο φωτογραφίες με την εκλιπούσα φίλη της, στο Instagram Η Τόρι Σπέλινγκ συνεχίζει να ξεθάβει αναμνήσεις με την Σάνεν Ντόχερτι, λίγες μέρες μετά τον

Μαρίνα Σάττι: Σε συνεργασία με τον ΟΗΕ, αφιερώνει το βιντεοκλίπ του «Αχ, θάλασσα» στους πρόσφυγες που έχασαν τη ζωή τους στη Μεσόγειο

Μαρίνα Σάττι: Σε συνεργασία με τον ΟΗΕ, αφιερώνει το βιντεοκλίπ του «Αχ, θάλασσα» στους πρόσφυγες που έχασαν τη ζωή τους στη Μεσόγειο Μαρίνα Σάττι: Σε συνεργασία με τον ΟΗΕ, αφιερώνει το βιντεοκλίπ του «Αχ, θάλασσα» στους πρόσφυγες που έχασαν τη ζωή τους στη Μεσόγειο Η τραγουδίστρια, σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ, θα