«Φλόγα»: Πρωτόκολλα θεραπείας για 9 τύπους παιδικού καρκίνου στα Ογκολογικά τμήματα

Date:

ΠΑΙΔΙ

Κάθε παιδί από την στιγμή που θα μπει σε ένα από τα παιδιατρικά Ογκολογικά τμήματα, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη ή Ηράκλειο Κρήτης, δέχεται ακριβώς την ίδια φροντίδα από τους γιατρούς μας στην Ελλάδα όπως και κάθε άλλο παιδί στο Παρίσι ή το Λονδίνο, τονίζει ο Σύλλογος Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια 

-

Ένα καθοριστικό βήμα για την έκβαση της μάχης κατά του καρκίνου της παιδικής και εφηβικής ηλικίας γιορτάζει ο Σύλλογος Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια – «Η Φλόγα», την πρόσβαση που έχουν οι μικροί ασθενείς στη χώρα μας στα πρωτόκολλα θεραπείας.

«Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε προηγμένες θεραπείες, ώστε η λήψη των αποφάσεων για τη θεραπεία των παιδιών που νοσούν από καρκίνο να γίνεται από εξειδικευμένες συνεργατικές ομάδες, έτσι ώστε να μην χρειάζεται οι οικογένειες να καταφεύγουν στο εξωτερικό για μια δεύτερη γνώμη. Με τον τρόπο αυτό, αυξάνονται σημαντικά οι πιθανότητες για πλήρη ίαση των παιδιών, που σημαίνει αυξημένη αποτελεσματικότητα με τη λιγότερη δυνατή τοξικότητα και τις λιγότερες παρενέργειες στο μέλλον. Έτσι, κάθε παιδί από την στιγμή που θα μπει σε ένα από τα παιδιατρικά Ογκολογικά τμήματα, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη ή Ηράκλειο Κρήτης, θα δέχεται ακριβώς την ίδια φροντίδα από τους γιατρούς μας στην Ελλάδα όπως και κάθε άλλο παιδί στο Παρίσι ή το Λονδίνο. Δηλαδή, η διάγνωση και η σταδιοποίηση της νόσου εφαρμόζεται όπως στις άλλες ανάλογες ιατρικές ομάδες διεθνώς και αυτό ελέγχεται κεντρικά. Συγκεκριμένα, οι εξετάσεις του κάθε παιδιού ταξιδεύουν στο, κορυφαίο για την περίπτωσή του, κέντρο του εξωτερικού και η θεραπεία που θα δοθεί εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις χώρες» ανέφερε η πρόεδρος της Φλόγας, κυρία Μαρία Τρυφωνίδου στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, κατά την οποία παρουσιάστηκε ο οικονομικός απολογισμός.

Μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί σε πρωτόκολλο θεραπείας τα παρακάτω νοσήματα: Λεμφοβλαστική Λευχαιμία, Μυελογενής Λευχαιμία, Βρεφική Λευχαιμία, Νευροβλάστωμα Low Risk, Νευροβλάστωμα Hi Risk, Όγκοι Wilms / Ογκοι νεφρών, Επενδύμωμα, Ραβδομυοσάρκωμα, Μυελοβλάστωμα.

Η χρηματοδότηση είναι υποχρεωτική για περίπου 10 χρόνια, ανάλογα το νόσημα, και η Φλόγα έχει δεσμευτεί γι’ αυτό.

Το πρωτοποριακό Πρόγραμμα των Πρωτοκόλλων Θεραπείας ανέλαβε να χρηματοδοτήσει η «Φλόγα» από το 2019 με την υπογραφή Μνημονίου συνεργασίας με την Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικής Αιματολογίας Ογκολογίας (ΕΕΠΑΟ) μέσω του οποίου, η χώρα μας αποκτά πρόσβαση σε προηγμένες θεραπευτικές παρεμβάσεις που δεν ήταν διαθέσιμες έως τώρα.

Η ΕΕΠΑΟ ανέλαβε να εφαρμόζει και να εποπτεύει το πρόγραμμα και φέρει την αποκλειστική επιστημονική ευθύνη της σωστής εφαρμογής. Στα πρωτόκολλα συμμετέχουν τα μέλη της ΕΕΠΑΟ σε όλα τα παιδιατρικά ογκολογικά κέντρα της χώρας. Επιπλέον, μέσω της συμμετοχής αυτής, υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης σε φάρμακα που μέχρι τώρα, είτε δεν είναι διαθέσιμα στη χώρα μας, είτε απαιτούν τεράστιες γραφειοκρατικές διαδικασίες για την απόκτηση τους με αποτέλεσμα να χάνεται πολύτιμος χρόνος. Παράδειγμα το πρωτόκολλο θεραπείας για τη λευχαιμία στα βρέφη που ανέβασε το ποσοστό θεραπείας από 25% σε 75%.

«Η Φλόγα ανέλαβε ως αποκλειστικός χρηματοδότης το πρόγραμμα αυτό γιατί δεν προσφέρθηκε κανείς άλλος να το κάνει! Είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε να στηρίζουμε όσες οργανώσεις αναλαμβάνουν τέτοιες πρωτοβουλίες ώστε αφενός να υπάρχει σωστή εκπροσώπηση της Κοινωνίας των Πολιτών και, αφετέρου, να ενδυναμωθεί η προσπάθεια προς όφελος της κοινωνίας μας γενικότερα» τόνισε η κυρία Τρυφωνίδου.

«Σύλλογος Φλόγα»- Δεν είναι όλες οι ΜΚΟ ίδιες

Στο πλαίσιο της προαγωγής της διαφάνειας και με στόχο το διαχωρισμό του έργου του από μεμονωμένα περιστατικά μη έννομης λειτουργίας ή δυσλειτουργίας, ο Σύλλογος Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια – «Η Φλόγα» με αφορμή την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μελών η οποία ολοκληρώθηκε την Κυριακή 16.06.24 προχωρά σε δημοσιοποίηση των οικονομικών στοιχείων για το περασμένο έτος.
Αξίζει να σημειωθεί ότι τακτικά μέλη της Φλόγας που συμμετείχαν στην Γενική Συνέλευση είναι μόνο γονείς παιδιών που νόσησαν και στα 42 χρόνια δράσης του ο Σύλλογος αριθμεί περίπου 3.209 οικογένειες-μέλη από όλη την Ελλάδα.

Ευχαριστώντας τους χιλιάδες ιδιώτες και φορείς που προσφέρουν σταθερά ή περιστασιακά από το υστέρημά τους για τη στήριξη του Συλλόγου, η Πρόεδρος Δ.Σ. Μαρία Τρυφωνίδη, παρουσίασε λεπτομερώς τα έσοδα του Συλλόγου, τα οποία για το προηγούμενο έτος, ανήλθαν στα 1.972.559,64 € από τις δωρεές και τις πωλήσεις ειδών. Βαρύτητα δόθηκε στον τρόπο που διέθεσε η Φλόγα τα έσοδα αυτά και παρακάτω ακολουθεί ένας συνοπτικός οικονομικός απολογισμός για το έτος 2023.

Οικονομικός απολογισμός έτους 2023

 • Λειτουργικά κόστη για τα 4 σπίτια φιλοξενίας 50 οικογενειών: 230.247 €
 • Κόστη Α΄ Υλών Πωλήσεων: 227.736 €
 • Χρηματοδότηση εργαζομένων στο ΕΛΠΙΔΑ (ιατροί, βιολόγοι, ψυχολόγοι, κοιν.λειτουργοί, παρασκευαστής) και αγορά ιατρικού εξοπλισμού: 215.323 €
 • Έξοδα κεντρικού γραφείου της Φλόγας:139.786 €
 • Κοινωνικό ταμείο για τις οικογένειες – (Ιατρικές εξετάσεις που δεν καλύπτουν τα ασφαλιστικά ταμεία, Οικ. ενισχύσεις Πάσχα & Χριστούγεννα, Οδοιπορικά): 123.003 €
 • Χρηματοδότηση των Πρωτοκόλλων Θεραπείας (Κλινικές Μελέτες): 115.514 €
 • Αγορά αποθήκης στο Γουδή:72.735 €
 • Κόστη ταξιδιού σε θεραπευτικές κατασκηνώσεις στην Ιταλία και την Ιρλανδία για 61 παιδιά και 16 συνοδούς & Λοιπά έξοδα ψυχικής φροντίδας:53.764 €
 • ΦΠΑ/ Φόροι Ακινήτων:37.917 €
 • Έξοδα προβολής, ενημέρωσης και εκδηλώσεων:33.956 €
 • Κόστη προγράμματος «Νοσηλεία στο σπίτι» με 1.239 επισκέψεις σε 110 παιδιά της Αττικής από 4 νοσηλεύτριες:35.153 €
 • Λειτουργικά έξοδα των γραφείων στα παραρτήματα της Περιφέρειας:33.372 €
 • Κόστος τυποποίησης δειγμάτων μυελού των οστών με τη χρηματοδότηση του ΚΕΔΜΟΠ-Χάρισε Ζωή:27.932 €
 • Κόστη κίνησης για τα 6 αυτοκίνητα που καλύπτουν τις ανάγκες των ξενώνων:14.799 €
 • Κόστη συμμετοχής σε Ποδοσφαιρικό Τουρνουά στο Μιλάνο για 12 ογκολογικούς ασθενείς και 2 συνοδούς:5.932 €
 • Υποτροφίες αριστείας σε προπτυχιακούς φοιτητές που νόσησαν στο Λύκειο: 4.000 €
 • Έξοδα Τραπεζών: 2.919 €

Το πλεονασματικό κεφάλαιο που είχε ο Σύλλογος για την περασμένη χρονιά, όπως ενημερώθηκαν τα μέλη, έχει ήδη δεσμευτεί για την αγορά ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στα Ογκολογικά Τμήματα των 2 Παιδιατρικών Νοσοκομείων της Αθήνας, συνολικής αξίας 1.179.302 €, αλλά και για τη Χρηματοδότηση των Πρωτοκόλλων Θεραπείας για τα επόμενα έτη.

Διαβάστε ακόμη: 

Απίστευτο: Αυτό το 13χρονο αγόρι θεραπεύτηκε πλήρως από έναν επιθετικό τύπο καρκίνου

Παιδικός Καρκίνος: Τα παιδιά έχουν πρόσβαση σε βέλτιστες θεραπείες – Τι άλλο έχουν ανάγκη

Πώς επηρεάζει την οικογένεια ο καρκίνος του παιδιού – Ελληνική μελέτη

[penci_related_posts title=”ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ:” number=”8″ style=”grid” align=”none” displayby=”cat” orderby=”random”]

Share post:

Subscribe

Popular

More like this
Related

Καραβάτου: «Αποφάσισα όμως να μην το βάλω κάτω και να μπορέσω να βρω τη δύναμη να με βοηθήσω»

Η Κατερίνα Καραβάτου σε συνέντευξή της μιλάει για τη δύσκολη περίοδο που βίωσε, για την φάση που περνάει τώρα αλλά και όλα όσα θα ήθελε να έχει από εδώ και στο

Γιούλια Βλάσοβα: Ποια είναι η νέα σύντροφος του Τζόνι Ντεπ; 33χρόνια νεότερη & του έκλεψε την καρδιά

Δύο χρόνια μετά τη δικαστική του διαμάχη με την πρώην σύζυγό του, Άμπερ Χερντ, ο Τζόνι Ντεπ φαίνεται πως έχει βρει τον έρωτα στα μάτια της νέας του συντρόφου. Ο 61χρονος ηθοποιός το τελευταίο διάστημα φαίνεται πως βρίσκεται σε σχέση με μία γυναίκα κατά 33 χρόνια νεότερη, τη Γιούλια Βλάσοβα, μοντέλο και αισθητικός από τη Ρωσία.

Αντρέα Μποτσέλι: Έκανε καντάδα στη Σοφία Βεγκάρα σε συναυλία του

Η ηθοποιός είναι μια από τους πολλούς σταρ που ανέβηκε στη σκηνή σε εμφάνιση του Ιταλού τενόρου

Power of Love – Η Ειρήνη αποχώρησε με δάκρυα: Ίσως τα αγόρια δεν είδαν κάτι σε μένα

Power of Love – Η Ειρήνη αποχώρησε με δάκρυα: Ίσως τα αγόρια δεν είδαν κάτι σε μένα Σίγουρα δεν είναι ευχάριστη αυτή η θέση αλλά δεν ξέρω, δεν έχω λόγια, ανέφερε η παίκτρια Μία ακόμη αποχώρηση μετά το Gala της Παρασκευής 19 Iουλίου είδαν οι τηλεθεατές του «Power of Love». Ειρήνη και Μαρκέλλα ήταν οι

Σάσα Σταμάτη: Διακοπές στην Κρήτη

trending Home / Showbiz / Σάσα Σταμάτη: Διακοπές στην Κρήτη Σάσα Σταμάτη: Διακοπές στην Κρήτη Σάββατο, 20.7.2024, 23:57 Zappit@ZAPPIT_ Οι καλοκαιρινές δημοσιεύσεις της Σάσας Σταμάτη. Η Σάσα Σταμάτη ταξίδεψε στη Κρήτη για τις διακοπές της. Η γνωστή δημοσιογράφος, μετά από μία απαιτητική χρονιά ειδησεογραφικά, θέλησε να φορτίσει τις μπαταρίες της και αναζήτησε στιγμές ηρεμίας και

Νικήτας Κορωνάκης: “Δικαίως ο κόσμος είναι δύσπιστος με τα ΜΜΕ”

Ο Νικήτας Κορωνάκης έδωσε συνέντευξη στο περιοδικό Τηλέραμα και στη δημοσιογράφο Φαίδρα Στάθη και μίλησε για τα ΜΜΕ και

Πάολα: Είπε live το τραγούδι «7 νάνοι» των Καββαδία – Μικρούτσικου και προκάλεσε αντιδράσεις στα social media

Κάποιοι κάνουν λόγο για ασέβεια ενώ άλλοι ζητούν να απαγορευετεί να ερμηνεύονται τέτοια τραγούδια στα μπουζούκια

Καμίλα Μορόνε: Έχει νέο σύντροφο μετά τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο

Η 27χρονη φωτογραφήθηκε με τον σκηνοθέτη βιντεοκλίπ Κόουλ Μπένετ στα Χάμπτονς 

Η πρώτη φωτογραφία της Ελένης Μενεγάκη από τις διακοπές της

Ισραηλινή επιδρομή με στόχο αποθήκη πυρομαχικών, σύμφωνα με το λιβανέζικο πρακτορείο ειδήσεωων Γερμανία – Λευκορωσία: Σε διαβουλεύσεις οι δύο χώρες για τον Γερμανό στρατιωτικό γιατρό που καταδικάστηκε σε θάνατο Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας 21/7/2024 Σάμος: Εντοπίστηκε ακέφαλη σορός σε βάθος 40 μέτρων στην περιοχή Κασονησίου Η πρώτη φωτογραφία της Ελένης Μενεγάκη από τις διακοπές

Γρήγορο κοτόπουλο με μανιτάρια στο τηγάνι

ΥΛΙΚΑ 4 κομμάτια στήθος κοτόπουλου, κομμένα σε μικρά κομμάτια ίσου πάχους 2 κουταλιές αλεύρι για όλες τις χρήσεις 3 κουταλιές ελαιόλαδο 1 κουταλιές βούτυρο ανάλατο ½ φλ. εσαλότ ή κρεμμύδια, ψιλοκομμένα 2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες 500 γρ. μανιτάρια πορτομπέλο 1 κουταλάκι φρέσκο θυμάρι 1 φλ. λευκό κρασί ½ φλ. ζωμό κότας 2 κουταλιές μουστάρδα ολικής

Κουνουπίδι με μουστάρδα και χαρουπόμελο

Προσθήκη στα αγαπημένα ΥΛΙΚΑ • 1 κιλό κουνουπίδι• 40γρ ελαιόλαδο• 50γρ μουστάρδα• 40γρ χαρουπόμελο• 30γρ σκόρδο• 200γρ λευκό κρασί ΕΚΤΕΛΕΣΗ Πλένεις το κουνουπίδι και το ξεχωρίζεις σε μπουκετάκια. Το βάζεις σε μια μεγάλη λεκάνη.Το ραντίζεις με το ελαιόλαδο και το τινάζεις ή ανακατεύεις, έτσι ώστε το ελαιόλαδο να πάει παντού. Λιώνεις το σκόρδο και το

Βασίλειος Κωστέτσος: Στο νοσοκομείο ο σχεδιαστής – Ευτυχώς δεν ήταν αυτό που φοβόμουν

Η πρόληψη για την αποφυγή χειρότερων είναι σημαντική, ανέφερε στο Instagram ο σχεδιαστής μόδας