Παιδιά-κορωνοϊός: Πώς λειτουργεί το ένζυμο που «κλείνει την πόρτα» στον ιό για τα παιδιά μικρής ηλικίας

Date:

Στο ένζυμο που αποτελεί την πόρτα του οργανισμού για να μπει ο κορωνοϊός στο ανθρώπινο σώμα και το οποίο εξηγεί γιατί τα παιδιά είναι λιγότερο πιθανό να νοσήσουν σοβαρά αναφέρθηκε την Πέμπτη ο Σωτήρης Τσιόδρας.

Οι καθηγητές της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ευστάθιος Καστρίτης και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ), συνοψίζουν τα κύρια ευρήματα της εργασίας που δημοσιεύτηκε στο  περιοδικό Journal of the American Medical Association (JAMA) και στην οποία ερευνητές προσδιόρισαν ένα παράγοντα που θα μπορούσε να εξηγήσει αυτή τη διαφορά με την οποία προσβάλλει ο κορωνοϊός SARS-CoV-2 ορισμένες ευπαθείς ομάδες (π.χ ασθενείς με υποκείμενα νοσήματα όπως υπέρταση, σακχαρώδη διαβήτη και χρόνια αποφρακτική πνευμονική νόσο).

Πολλές μελέτες έχουν επισημάνει τα χαμηλά ποσοστά λοίμωξης με τον SARS-CoV-2 στα παιδιά, τα οποία φαίνεται ότι έχουν λιγότερα και λιγότερο σοβαρά συμπτώματα σε σύγκριση με τους ενήλικες.

Σε μια μελέτη από την Κίνα, εξετάστηκαν άτομα με στενές επαφές με ασθενείς με COVID-19, και διαπιστώθηκε ότι τα ποσοστά μόλυνσης στα παιδιά ήταν συγκρίσιμα με τα ποσοστά σε νεότερους ενήλικες (ηλικίας 30-49 ετών) αλλά ήταν σημαντικά χαμηλότερα από ότι σε ηλικιωμένους ασθενείς (ηλικίας ≥60 ετών).

Στην Ισλανδία, μεταξύ των ατόμων με σχετικά υψηλό κίνδυνο μόλυνσης, διαπιστώθηκε μόλυνση από τον SARS-CoV-2 στο 6.7% των παιδιών κάτω των 10 ετών σε σύγκριση με το 13.7% των ατόμων ηλικίας 10 ετών και άνω. Όμως στην μαζική εξέταση του γενικού πληθυσμού, δεν διαπιστώθηκαν κρούσματα SARS-CoV-2 σε παιδιά κάτω των 10 ετών, σε σύγκριση με 0.8% των ατόμων ηλικίας άνω των 10 ετών.

Φαίνεται ότι και στις ΗΠΑ η συχνότητα εμφάνισης λοίμωξης SARS-CoV-2 σε παιδιά είναι χαμηλότερη των ενηλίκων. Μια μελέτη που ονομάζεται Human Epidemiology and Response to SARS-CoV-2 (HEROS), και χρηματοδοτείται από το Εθνικό Ινστιτούτο Αλλεργιών και Λοιμωδών Νόσων των ΗΠΑ, έχει σχεδιαστεί για να παρακολουθήσει 6000 παιδιά για να προσδιορίσει παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη της COVID-19.

Τα αίτια αυτής της διαφοράς αποτελούν αντικείμενο έρευνας, καθώς θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πιθανές θεραπείες ή στρατηγικές πρόληψης. Σε πρόσφατη δημοσίευση στο περιοδικό Journal of the American Medical Association (JAMA), ερευνητές προσδιόρισαν ένα παράγοντα που θα μπορούσε να εξηγήσει αυτή την διαφορά σε σημαντικό βαθμό. Οι Καθηγητές της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ευστάθιος Καστρίτης και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ), συνοψίζουν τα κύρια ευρήματα της εργασίας.

Το ρινικό επιθήλιο είναι μία από τις πρώτες θέσεις λοίμωξης με τον SARS-CoV-2. Οι ερευνητές μελέτησαν τη γονιδιακή έκφραση (δηλαδή κατά πόσο το γονίδιο που περιέχει μια πληροφορία τελικά εκφράζεται) σε δείγματα από ρινικό επιθήλιο. Πιο συγκεκριμένα, εξέτασαν την έκφραση του γονιδίου που κωδικοποιεί το μετατρεπτικό ένζυμο της αγγειοτενσίνης 2 (ACE2) που βρίσκεται στην κυτταρική επιφάνεια.

Έχει αποδειχθεί ότι η πρωτεΐνη-ακίδα του ιού SARS-CoV-2 συνδέεται με το ένζυμο αυτό πάνω στο κύτταρο, ώστε ο ιός να μπορέσει τελικά να μπει μέσα στα κύτταρα. Μεταξύ μιας ομάδας 305 ατόμων ηλικίας 4 έως 60 ετών, φάνηκε ότι η έκφραση του γονιδίου της ACE2 είχε συσχέτιση με την ηλικία, έτσι τα μικρότερα παιδιά (4-9 ετών) είχαν σημαντικά χαμηλότερη έκφραση σε σύγκριση με τις άλλες ηλικιακές ομάδες και αυτή αυξανόταν στα μεγαλύτερα παιδιά (ηλικίας 10-17 ετών), κατόπιν στους νεαρούς ενήλικες (18-24 ετών) και ακόμα περισσότερο στους ενήλικες (≥25 έως 60 ετών).

Ο υποδοχέας ACE2 είναι η θέση που συνδέεται η πρωτεΐνη-ακίδα του SARS-CoV-2. Η ακίδα έχει μια περιοχή που προσδένεται στον ACE2, όμως για να αποκαλυφθεί αυτή η περιοχή και να συνδεθεί πρέπει πρώτα να υποστεί «επεξεργασία» από μια άλλη πρωτεΐνη, την TMPRSS2, που επίσης βρίσκεται πάνω στα ανθρώπινα κύτταρα. Η TMPRSS2 φαίνεται να διασπά το «κάλυμμα» της πρωτεΐνης-ακίδας του SARS-CoV-2, επιτρέποντας τη σύνδεση με τον ACE2 και την είσοδο του ιού ώστε να πολλαπλασιαστεί.

Σε μελέτη όπου αναλύθηκε η έκφραση του RNA σε επίπεδο μοναδιαίου κυττάρου (δηλαδή σε κάθε ένα κύτταρο ξεχωριστά) χαρτογραφήθηκε η έκφραση της ACE2 σε διάφορα κύτταρα. Εκεί διαπιστώθηκε ότι η ACE2 εκφράζεται στα εκκριτικά κύτταρα του ρινικού επιθηλίου (στην ανώτερη αναπνευστική οδό δηλαδή) και στα κυψελιδικά κύτταρα (πνευμονοκύτταρα) τύπου II της κατώτερης αναπνευστικής οδού (στον πνεύμονα). Σε ινωτικούς ιστούς ανθρώπινου πνεύμονα, μόνο το 1.4% των κυψελιδικών κυττάρων τύπου II εξέφραζε την ACE2 και μόνο 0.8% εξέφραζε τόσο την ACE2 όσο και την TMPRSS2. Σε χειρουργικά δείγματα από ηθμοειδείς κόλπους (τμήμα του ανώτερου αναπνευστικού), το 1.3% όλων των εκκριτικών κυττάρων εξέφραζαν ACE2 ενώ 0.3% εξέφρασαν τόσο ACE2 όσο και TMPRSS2 αλλά αυτό ήταν υψηλότερο μεταξύ των εκκριτικών κυπελλοειδών κυττάρων.

Φαίνεται δηλαδή, ότι ο αριθμός κυττάρων στην αναπνευστική οδό που εκφράζουν ACE2 είναι μάλλον περιορισμένος. Η περαιτέρω αξιολόγηση της έκφρασης ACE2 σε επίπεδο μοναδιαίου κυττάρου και σε παιδιά, θα μπορούσε να βοηθήσει να καταλάβουμε αν στα παιδιά ένα χαμηλότερο ποσοστό κυττάρων εκφράζει την ACE2 ή αν αυτό που συμβαίνει είναι ουσιαστικά μείωση της έκφρασης της ACE2 ανά κύτταρο.

Το ACE2 έχει σημαντικό ρόλο στην εξισορρόπηση της δράσης του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης (του ACE). Το ACE αποκόπτει την αγγειοτενσίνη II από την αγγειοτενσίνη I. Κατόπιν, η αγγειοτενσίνη II μπορεί να προκαλέσει αγγειοσύσπαση, φλεγμονή και ίνωση. Το ACE2 όμως μπορεί να διασπάσει την αγγειοτενσίνη II σε αγγειοτενσίνη 1-7, η οποία μπορεί να καταστέλλει τη φλεγμονή και την ίνωση και να προκαλέσει αγγειοδιαστολή. Σε προηγούμενες μελέτες έχει βρεθεί ότι το ACE2 παίζει προστατευτικό ρόλο σε σοβαρό πνευμονική βλάβη σε ποντίκια. Έτσι, στο ρινικό επιθήλιο, η χαμηλότερη έκφραση ACE2 θα μπορούσε να ελαττώσει τον κίνδυνο λοίμωξης από τον SARS-CoV-2, όμως στην κατώτερη αναπνευστική οδό (δηλαδή στον πνεύμονα) , η μειωμένη έκφραση του ACE2 θα μπορούσε να αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης σοβαρής οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας και πνευμονικής βλάβης.

Βέβαια στην μελέτη που δημοσιεύθηκε στο JAMΑ, οι ερευνητές αναφέρουν ότι η έκφραση του ACE2 στο ρινικό επιθήλιο (την οποία μελέτησαν) δεν αντικατοπτρίζει την έκφραση ACE2 στο πνευμονικό επιθήλιο (το οποίο δεν μελέτησαν). Επιπλέον τονίζουν ότι η έκφραση του ACE2 στην κατώτερη αναπνευστική οδό βρίσκεται υπό διαφορετική ρύθμιση.

Αυτό τονίζει τη σημασία της κατανόησης της κατανομής του ACE2 στα διάφορα κύτταρα σε διάφορα μέρη του αναπνευστικού (και άλλων οργάνων όπως έχει διαπιστωθεί πρόσφατα). Επίσης έχει σημασία η μελέτη της κατανομή του ACE2 που βρίσκεται συνδεδεμένο πάνω στα κύτταρα και του ACE2 που κυκλοφορεί ελεύθερο στο πλάσμα. Το ACE2 αποσπάται από την κυτταρική μεμβράνη κατά τη σύνδεση του με τον SARS-CoV-2, απελευθερώνοντας το ACE2 στο πλάσμα. Ο ρόλος του διαλυτού ACE2 στην εξουδετέρωση του ιού SARS-CoV-2 έχει δειχθεί πρόσφατα σε πειράματα in vitro, αλλά η δεν έχει ακόμη καθοριστεί ακόμα η δραστικότητα του in vivo, σαν πιθανή θεραπευτική στρατηγική.

Ειδήσεις σήμερα:

[penci_related_posts title=”ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ:” number=”8″ style=”grid” align=”none” displayby=”cat” orderby=”random”]

Share post:

Subscribe

Popular

More like this
Related

Η Φουρέιρα φωτογραφίζει τον γιο της Ερμή & η Κάβουρα κάνει βόλτες αγκαλιά με την 1,5 μηνών κόρη της

Μαμάδες εν δράσει όταν μιλάμε για την Ελένη Φουρέιρα και τη Βίκυ Κάβουρα!  Οι δύο μαμάδες όταν έχουν ελεύθερο χρόνο τον αφιερώνουν πάντα στα παιδιά τους. Αυτό έκανε η Ελένη Φουρέιρα η οποία φωτογράφιζε τον γιο της, Ερμή να παίζει με τα παιχνίδια του και απολάμβανε τις στιγμές μαζί του σήμερα (18/7) το απόγευμα. Φουρέιρα:

Νέο λουκ για τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου – Η εντυπωσιακή αλλαγή της μετά το τέλος του Σασμού!

Η τηλεοπτική Βασιλική του Σασμού, η Μαριλίτα Λαμπροπούλου αφού ξεκουράστηκε σε έναν αγαπημένο της προορισμό, είπε να κάνει και τη μεγάλη αλλαγή στην εμφάνισή τη

Άγιος Έρωτας: Καθηλωτικό το trailer της νέας φιλόδοξης σειράς του Alpha – Τα πρώτα πλάνα του Δημήτρη Γκοτσόπουλου ως ιερέα

Η άφιξη ενός νεαρού ιερέα και καθηγητή θεολογίας αναστατώνει μια μικρή πόλη. Εκτός από ομορφιά και γοητεία, κρύβει

Δέσποινα Βανδή: “Δεν θα τραγουδούσα ποτέ μπροστά από μία φωτογραφία ενός σφαγέα των Ελλήνων”

Όπως έχει γίνει γνωστό από το πρωί, η Δέσποινα Βανδή αρνήθηκε να τραγουδήσει σε προγραμματισμένη φιλανθρωπική συναυλία στο Τσεσμέ

Νέα δήλωση της Βανδή: «Δεν θα τραγουδούσα ποτέ μπροστά από μια φωτογραφία του σφαγέα των Ελλήνων»

Αμετακίνητη στην απόφασή της και τις θέσεις της είναι η Δέσποινα Βανδή η οποία σε νέες δηλώσεις της στο Open επεσήμανε για ακόμα μία φορά τους λόγους που αποφάσισε να ακυρώσει τη συναυλία της στη Σμύρνη της Τουρκίας. «Δεν θα τραγουδούσα ποτέ μπροστά από μία φωτογραφία του σφαγέα των Ελλήνων. Ζήτησα να φύγει η φωτογραφία

Μαγγίρα: Κάνει διακοπές στην Αστυπάλαια και η φωτό της με κόκκινο μπικίνι είναι χάρμα οφθαλμών!

Τις πρώτες διακοπές της μετά από έναν απαιτητικό χειμώνα και ένα ακόμα πιο δύσκολο φινάλε στην τηλεόραση, κάνει η Μπέττυ Μαγγίρα.  Η όμορφη περφόρμερ και παρουσιάστρια αυτές τις μέρες βρίσκεται οικογενειακώς στην Αστυπάλαια και δείχνει να απολαμβάνει τις πρώτες χαλαρές στιγμές της, τις οποίες προφανώς και είχε ανάγκη μετά από όλα τα παραπάνω. Μαγγίρα: Έξοδος

Οι θαυμαστές του Ντόναλντ Τραμπ «χτυπούν» τατουάζ με την υψωμένη του γροθιά

Η φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ με υψωμένη τη γροθιά του, δευτερόλεπτα αφότου γλίτωσε από την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του, έχει κάνει τον γύρο των διεθνών ΜΜΕ αλλά έχει επίσης ξετρελάνει τους θαυμαστές του, που τον κάνουν μέχρι και τατουάζ. Ο Νταν, ένας από τους φαν του Τραμπ που «χτύπησαν» τατουάζ με την υψωμένη του γροθιά.

Στιγμιότυπα από τις διακοπές της Νάταλι Πόρτμαν στη Μύκονο! Η βαρκάδα με λευκό φόρεμα

Για ακόμα ένα καλοκαίρι, η Μύκονος έγινε το... κέντρο του κόσμου με την άφιξη διάσημων σταρ του Χόλιγουντ για να απολαύσουν τις διακοπές τους.  Ανάμεσά τους και η Νάταλι Πόρτμαν η οποία λίγες μέρες πριν είχε περάσει και μία βόλτα από τα Κουφονήσια για να ανακαλύψει και άλλες ομορφιές της χώρας μας. Η Νάταλι Πόρτμαν

Βανδή: Τα τουρκικά Μέσα μιλούν για σκανδαλώδες αίτημα να κατέβει η σημαία & η αφίσα του Ατατούρκ

Η Δέσποινα Βανδή δέχθηκε τα πυρά του τουρκικού Τύπου που μιλά για αλαζονικό και σκανδαλώδες αίτημα να κατέβει η σημαία και η αφίσα του Ατατούρκ από τη συναυλία

Κατερίνα Δαλάκα: “Είμαι μόνη μου, προς το παρόν δεν με ενδιαφέρει τίποτα”

Η Κατερίνα Δαλάκα και η Ματίνα Ζάρα πέρασαν τις  ολιγοήμερες διακοπές στην Μύκονο. Ο ρεπόρτερ του Mykonos Live TV

Μπέττυ Μαγγίρα: Για διακοπές στην Αστυπάλαια μαζί με τον Δημήτρη Μάζη

Μπέττυ Μαγγίρα: Για διακοπές στην Αστυπάλαια μαζί με τον Δημήτρη Μάζη Οι αναρτήσεις της Μπέττυς Μαγγίρα γαπό τις διακοπές της. Ανέμελες στιγμές απολαμβάνει η Μπέττυ Μαγγίρα, η οποία βρίσκεται αυτές τις ημέρες στην Αστυπάλαια μαζί με τον σύζυγό της, Δημήτρη Μάζη. Η παρουσιάστρια, μετά το τέλος της συνεργασίας της με τον ΑΝΤ1, θέλει να απολαύσει

Δέσποινα Βανδή: Δεν θα τραγουδούσα ποτέ μπροστά από μία φωτογραφία ενός σφαγέα των Ελλήνων

Πολλές αντιδράσεις προκάλεσε στην Τουρκία η απόφαση της Δέσποινας Βανδή να ακυρώσει τη συναυλία της στο Τσεσμέ, όταν είδε ότι στη σκηνή είχε αναρτηθεί αφίσα του Κεμάλ Ατατούρκ. Η τραγουδίστρια, με ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram εξήγησε ότι η διοργάνωση είχε -αντίθετά με ό,τι είχε συμφωνηθεί- πολιτικό χαρακτήρα και αποφάσισε να μη